کانال تلگرلم  🇮🇷 ایران فیلم🇮🇷

تریبون کانال تلگرلم 🇮🇷 ایران فیلم🇮🇷

t.me/TV_FilM_irani

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

11,000 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 50,000 تا 100,000 تومان

" توضیحات تریبون "

We respect Copyright Laws
پست آزاد در دو کانال 50هزارتومان :10صبح تا10شب یا 20شب تا 9صبح
پست آخر در دو کانال100تومن:10شب تا9صبح