کانال برنامه نویسی  laratools

تریبون کانال برنامه نویسی laratools

t.me/laratools

تعداد بازدید روزانه

500 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 20,000 تا 200,000 تومان

" توضیحات تریبون "

Laratools کانال تلگرامی در حوزه برنامه نویسی و تکنولوژی است و اخبار مرتبط با Laravel و PHP در آن به زبان انگلیسی منتشر میشود
تمامی محتواهای این کانال پر بازدید و تخصصی هستند و در زمینه های backend, laravel, php, news, devops محتوا تولید میشود.

انتشار تبلیغ در کانال با شرایط زیر است:
۱. کانال به شدت کم تبلیغ است(نزدیک به ۰) و تمامی پست ها به دید آموزش پر بازدید هستند.
۲. تبلیغات فنی فقط پذیرفته میشود.
۳. تمامی محتواهای کانال انگلیسی است و مخاطبان آن بین المللی هستند.
۴.قیمت ها به شکل زیر است:
- ۱ساعت دلخواه: ۲۰ هزار تومان
- ۱۲ ساعت: ۸۰ هزار تومان
- ۲۴ ساعت/یک روز کامل: ۱۲۰ هزار تومان
-همیشگی: ۲۰۰ هزار تومان

" تصاویر تریبون "

کانال برنامه نویسی  laratools
کانال برنامه نویسی  laratools