حمایت از هنر و هنرمندان

تریبون حمایت از هنر و هنرمندان

instagram.com/artselectees

تعداد بازدید روزانه

3,000 بار

نوع تریبون

استوری و پست اینستاگرام

محدوده قیمت

بین 20,000 تا 150,000 تومان

" توضیحات تریبون "

استوری: 15 هزار تومان

پست 24 ساعته: 40 هزار تومان
(با تگ پیج)

پست دائم: 100 هزار تومان
(با تگ پیج)

پست دائم، استوری و بنر وب سایت: 150 هزار تومان