دنیای ترانه | آهنگیفای

تریبون دنیای ترانه | آهنگیفای

t.me/dtaraneh

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

50,000 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 800,000 تا 1,300,000 تومان

" توضیحات تریبون "

تعرفه تبلیغات دنیای ترانه با بیش از 4.5 میلیون کاربر واقعی @dtaraneh :

🥈24 ساعت تبلیغ ➕ 20 دقیقه پست آخر.

🕚 ساعت 22:40، پست دوم شبانه.
💶 تعرفه: 1.300 میلیون تومان.

🕘 ساعت 20:40،
💶 تعرفه: 990 هزار تومان.

🕖 ساعت 18:40،
💶 تعرفه: 950 هزار تومان.
......................................................
🕔 ساعت 16:40،
💶 تعرفه : 950 هزار تومان.

🕒 ساعت 14:40،
💶 تعرفه: 890 هزار تومان.

🕐 ساعت 12:40،
💶 تعرفه: 850 هزار تومان.

🕚 ساعت 11،
💶 تعرفه: 850 هزار تومان.

🕘 ساعت 9،
💶 تعرفه: 800 هزار تومان.

_______________________