کانال سرگرمی هویج

تریبون کانال سرگرمی هویج

t.me/Havij

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

1,200 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 50,000 تا 120,000 تومان

" توضیحات تریبون "

۲۴ ساعته ۵۰ هزار تومان: ۱۰ دقیقه پست آخر
شبانه پست آخر ۹۰ هزارتومان از ساعت: ۲۴ الی ۹ صبح پست آخر
ویژه شبانه ۱۲۰ هزار تومان : از ساعت ۲۴ الی ۹ صبح پست آخر ساعت ۹ تا ۲۴ پست آزاد