کانال تلگرام سهراب سپهری

تریبون کانال تلگرام سهراب سپهری

t.me/Sohrab_Sepehrei

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

1,600 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 15,000 تا 210,000 تومان

" توضیحات تریبون "

زندگی خالی نیست ...
مهربانی هست ، ایمان هست !
آری تا شقایق هست ؛
زندگی باید کرد ...
👤 سهراب سپهری
تعرفه تبلیغات در کانال ادبی سهراب سپهری
بسته ی اول
یک ساعت پست آخر ۱۵ هزار تومان
بسته دوم
یک ساعت پست آخر و یک ساعت پست آزاد ۲۰ هزار تومان
بسته سوم
۲۴ساعت تبلیغ با پست آزاد ۳۰ هزار تومان
بسته ی چهارم
تبلیغ یک هفته مداوم شبانه
پست اول به ازای هر شب ۲۰ هزارتومان
پست آخر به ازای هر شب ۳۰ هزارتومان