کانال تلگرام مولوی و عرفان

تریبون کانال تلگرام مولوی و عرفان

t.me/MolaviPoet

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

3,000 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 120,000 تا 150,000 تومان

" توضیحات تریبون "

تفسیر روان ابیات مثنوی،فیه مافیه،دیوان شمس، سخنرانی اساتید عرفان،
معرفی عرفان ها
تبلیغات در کانال مولوی و عرفان
پست آزاد 12 ساعته
30 دقیقه پست آخر 12 ساعت
120هزارتومان
پست آزاد 24 ساعت
30 دقیقه پست آخر
150هزار تومان
پست آخر ده ساعت
شبانه 24 الی 10
150هزار تومان