تنکابن شهسوار

تریبون تنکابن شهسوار

instagram.com/shahsavare_man

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

3,000 بار

نوع تریبون

استوری و پست اینستاگرام

محدوده قیمت

بین 30,000 تا 80,000 تومان

" توضیحات تریبون "

بیست و چهار ساعت پست فقط 40 تومن
بیست و چهار ساعت استوری فقط 30 تومن
بیست و چهار ساعت پست + استوری فقط 55 تومن
چهل و هشت ساعت پست + استوری فقط 80 تومن

تا 12 ساعت بعد پست شما پستی گذاشته نمیشه