کانال  روزنامه دنیای خودرو

تریبون کانال روزنامه دنیای خودرو

t.me/Autoworldir

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

150,000 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 400,000 تا 699,999 تومان

" توضیحات تریبون "

یک تبلیغ در صبح (در بازه زمانی 9 تا 12 )
400 هزار تومان

یک تبلیغ در عصر ( بازه زمانی 14 تا 19)
450 هزار تومان

یک تبلیغ در شب (بازه زمانی 19 تا 21)
500 هزار تومان

(همه تبلیغات به صورت 24 ساعته میباشد)

@autoworldir

تبلیغات شبانه
2 پست تبلیغات به صورت شبانه و پست آخر انجام میگیرد
هر 2 پست آخر شب و به عنوان پست اخر بر روی کانال قرار داده میشود

پست ١ قيمت 700هزار تومان
پست ٢قيمت 600 هزار تومان

اگر بعد از آن هم خبري منتشر شد و پست آخر باقي نماند مشكلي ندارد

(تبلیغات به صورت 24 ساعته میباشد)

فاصله تبلیغ با پست بعدی 10 دقیقه میباشد


جهت رزرو به اي دي زير پیام دهيد
@alireza06118