پیج تلگرامی Learn Python

تریبون پیج تلگرامی Learn Python

t.me/learnpy

تعداد بازدید روزانه

8,000 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 15,000 تا 250,000 تومان

" توضیحات تریبون "

⚜️تعرفه تبلیغات در کانال ها:
🆔 @i_Code
🆔 @learnpy
📉الف. تعرفه های بازدیدی
( یک ساعت پست آخر )
1000 بازدید
💲15 هزار تومان
2000 بازدید
💲20 هزار تومان
ویوو بیشتر یا کمتر
💲 توافقی
⏰ب. تعرفه های ساعتی ( هر کانال جداگانه )
1 ساعت پست آخر + 7 ساعت پست آزاد (مجموعا 8 ساعت )
💲 19 هزار تومان
2 ساعت پست آخر + 8 ساعت پست آزاد(مجموعا 10 ساعت)
💲25 هزار تومان
3 ساعت پست اخر+ 9 ساعت پست آزاد(مجموعا 12 ساعت)
💲29 هزار تومان
از 9 شب تا 10 شب پست آخر + از 10 شب تا 10 صبح پست دوم (جمعا 13ساعت )
💲 30 هزار تومان
ج. تعرفه های ویژه ( هر دو کانال )
7 روز ، روزی 2 ساعت پست آخر
💲60 هزار تومان
7 روز ، روزی 1000 بازدید
💲70 هزار تومان
30 روز ، روزی 2 ساعت پست آخر
💲150 هزار تومان
30 روز ، روزی 1000 بازدید
💲170 هزار تومان
30 روز ، 1 ساعت پست آخر + 23 ساعت پست آزاد
💲250 هزار تومان
🕰 تایم قرارگیری آگهی در بازه 10 تا 22 می‌باشد.
💠 کانال ها دارای بیش از 2 سال فعالیت می‌باشند و آگهی شما قطعا دارای بازدهی میباشد.
👤 برای هماهنگی پیام دهید » @mrrobat