صفحه اینستاگرامی zozilaaaaz1989

تریبون صفحه اینستاگرامی zozilaaaaz1989

instagram.com/zozilaaaaz1989

تعداد بازدید روزانه

15,000 بار

نوع تریبون

استوری و پست اینستاگرام

محدوده قیمت

بین 150,000 تا 800,000 تومان

" توضیحات تریبون "

تعرفه تبلیغات
.
.
🌹استوری ...(۲۰۰)تومان
🌹استوری با محصول(۱۵۰)تومان
🌹پست۲۴ساعته(۴۰۰)تومان همراه با محصول مورد پسند من
🌹پست دائم (۸۰۰)تومان همراه با محصول مورد پسند این جانب.
.
،
.
😇😇😇