مطالب تخصصی شبکه و امنیت

تریبون مطالب تخصصی شبکه و امنیت

t.me/shabake_karan

تعداد بازدید روزانه

4,000 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 10,000 تا 20,000 تومان

" توضیحات تریبون "

#تعرفه_تبلیغات کانال تخصصی ۱۵ هزار نفری شبکه کاران
🆔: @shabake_karan

📊تبلیغات در کانال ما به شرح زیر میباشد:
تمامی آگهی ها در بین ساعات 10:00 تا 22:00 میباشد

⏱بر اساس زمان :
۱- یک ساعت پست آخر ۱۰ هزارتومان
3-دو ساعت پست آخر ۱۵هزارتومان
3- تب شبانه ۱۰ تا ۱۰ صبح پست اخر ۲۰ هزار تومان

👾بر اساس بازدید :
۱.۵ کا بازدید (۱ ساعت پست اخر خواهد بود ) ۲۰ هزار تومان


#طرح_ویژه
تبلیغ همزمان در سه کانال
@shabake_karan 15 k
@amuzesh_computer 30 k
@maghalecomputer 46 k

۱ - ۱ ساعت پست اخر ۴۰ هزار تومان
۲ -۲ ساعت پست آخر ۶۰ هزار تومان
۳ - ۵ کا بازدید ( ۱ ساعت پست آخر ) ۷۰ هزار تومان
۴. ۱ ساعت پست اخر و تا ۲۴ ساعت پست آزاد ۸۰ هزار تومان
۵. ۱ ساعت پست اخر و تا ۴۸ ساعت پست آزاد ۱۰۰ هزار تومان
۶- شبانه از ۱۰ شب تا ۱۰ صبح پست اخر ۸۰ هزار تومان


🔑برای هماهنگی به ادمین پیام بدید👇
@magalecomputer