کانال تلگرام زنگ دانش

تریبون کانال تلگرام زنگ دانش

t.me/zangedanesh

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

2,400 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 25,000 تا 55,000 تومان

" توضیحات تریبون "

تبلیغات در کانال زنگ دانش :
از ۲۲ تا ۱۰ صبح پست اخر ۵۵ هزار تومان
دو ساعت یک ساعت پست آخر یک ساعت پست دوم 25 هزار تومان
سه ساعت یک ساعت پست آخر دو ساعت پست آزاد 30 هزار تومان
12 ساعت یک ساعت پست آخر 11 ساعت پست آزاد 40 هزار تومان
24 ساعت یک ساعت پست آخر 23 ساعت پست آزاد 45 هزار تومان