کانال تلگرام Korean series

تریبون کانال تلگرام Korean series

t.me/korean_series

دسته‌بندی تریبون

تعداد بازدید روزانه

3,500 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 6,000 تا 80,000 تومان

" توضیحات تریبون "

ساعتی
یک ساعت: 6000تومان
یک ساعت پست اخر: 10000تومان
روزانه
از 11صبح تا 11شب: 50000تومان
از 11 صبح تا 11 شب تمدید به پست اخر: 80000تومان
بازدید
هر 1000نفر:9000تومان
ساعت ها بسته به تمایل شما میتونن متغییر و کم زیاد شن