صفحه اینستاگرامی توییتاگرام

تریبون صفحه اینستاگرامی توییتاگرام

instagram.com/twittagram_

تعداد بازدید روزانه

1,500 بار

نوع تریبون

استوری و پست اینستاگرام

محدوده قیمت

بین 50,000 تا 1,000,000 تومان

" توضیحات تریبون "

توییتاگرام محتوا های طنز و اجتمایی و پر مخاطبی از اتفاقات روزمره ما میسازد و مخاطبینی اجتمایی و روزمره دارد

تعرفه تبلیغات با توجه با ساعت و مدت زمان تبلیغ متغییر است

پست به مدت ۱ هفته تمام در پیج :‌۵۰۰ هزار تومان


تعرفه تبلیغات با توجه با ساعت و مدت زمان تبلیغ متغییر است

پست به مدت ۱ هفته تمام در پیج :‌۵۰۰ هزار تومان

تمامی لایک ها و بازدید ها واقعی هستند

" تصاویر تریبون "

صفحه اینستاگرامی توییتاگرام